Europese machinerichtlijn

Richtlijn 98/37/EC over machines

Gebruiksaanwijzingen

Volgens deze Europese richtlijn moeten gebruiksaanwijzingen ofwel door de fabrikant ofwel door de gevolmachtigde van de fabrikant moeten worden opgesteld in één van de talen van de Europese Gemeenschap.

Bij de inbedrijfstelling moet elke machine een originele gebruiksaanwijzing hebben met een vertaling in de taal/talen van het land waar ze wordt gebruikt.

Onderhoudsinstructies

Onderhoudsinstructies voor het personeel moeten maar in één, door het personeel begrepen, taalvan de Europese Gemeenschap opgesteld zijn. ElaN klaart ook deze klus voor u.