Kwaliteitsdoelstellingen

Moet er nog kwaliteit zijn?

De vertalingen van ElaN Languages beantwoorden aan alle gangbare kwaliteitseisen waaraan een professionele vertaling moet voldoen.

Zonder afbreuk te doen aan snelheid, flexibiliteit en klantgerichtheid streven we steeds naar de best mogelijke kwaliteit door:

  • enkel native translators in te schakelen;
  • enkel vertalers met een bepaalde specialisatie te selecteren voor een opdracht;
  • enkel met vertalers te werken die minstens 5 jaar professionele ervaring kunnen voorleggen- onze freelancevertalers permanent te evalueren- onze klanten inspraak te geven in de selectie van onze vertalers;
  • per klant en per talencombinatie vertaalgeheugens aan te leggen, waardoor consistente vertalingen gegarandeerd worden;
  • het 4-eye-principe (vertaling door native vertaler en nazicht door tweede native proofreader) toe te passen voor elke vertaling.