Beëdigde vertalingen

Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd door een vertaler die ingeschreven is bij de rechtbank van eerste aanleg. Concreet gesproken, plaatst de vertaler zijn handtekening en naamstempel op de vertaling. Hij geeft hiermee aan dat de tekst een waarheidsgetrouwe vertaling is en verleent ze een officieel karakter.

Of bedoelt u een gelegaliseerde vertaling?

Soms wordt er nog een stapje verder gegaan en moet een beëdigde vertaling ook gelegaliseerd worden. Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling die wordt afgestempeld op de rechtbank van eerste aanleg, om de vertaling wettig te verklaren. Op de rechtbank wordt de handtekening van de vertaler vergeleken met de handtekening in het vertalerregister.