Minder betalen

Minder betalen voor vertalingen?

Ook het FIT (Flanders Investment and Trade) betaalt een deel van uw vertaalwerk terug – maar liefst 50 procent! Sinds oktober 2009 bestaat er namelijk een nieuwe subsidie voor aanmaak van productdocumentatie, commerciële vertalingen en inlassingen in vakmedia,, …

U kunt ook van deze 50 procent genieten. Alle informatie vindt u op www.flandersinvestmentandtrade.be.