Situatiegebonden aanpak

Een cursist moet zijn of haar nieuwe talenkennis meteen kunnen toepassen in dagelijkse werksituaties. Daarom draaien onze trainingen rond concrete situaties die aansluiten bij de professionele doelstellingen van iedere deelnemer. Die zijn tijdens de behoefteanalyse vooraf aan het licht gekomen. Aan het begin van de opleiding legt de trainer de praktijkgerichte communicatiedoelstellingen van de cursus duidelijk uit.

Tijdens de opleiding speelt de trainer de rol van coach en facilitator. Hij of zij geeft de deelnemers vertrouwen en helpt hen vervolgens op weg om nieuwe kennis te verwerven en toe te passen.

Vóór elke training legt ElaN de leerdoelstelling vast:

  • nieuwe kennis verwerven door concrete situaties te simuleren
  • de verworven kennis versterken door concrete situates te simuleren
  • aangepaste sleutelzinnen en woordenschat gebruiken

Op het einde van de cursus evalueert de trainer in welke mate de doelstellingen zijn gehaald.

70-20-10

ElaN past het 70-20-10 leerconcept toe. Dat houdt in dat een cursist 10 % via formele leermomenten een taal onder de knie krijgt. Die leermomenten neemt ElaN voor zijn rekening.

70 % van de taalverwerving gebeurt via 'leren op de werkvloer'. Hoe meer medewerkers de taal gebruiken op het werk, hoe sneller het leerproces verloopt. Zo kan de cursist sneller vorderingen boeken. Om dit leerproces te optimaliseren, stelt ElaN zelfstudietools en taalworkshops op maat ter beschikking (op aanvraag).

Ten slotte verloopt 20 % van het leerproces via relaties en feedback. Denk maar aan de steun van collega’s en leidinggevenden die de taal daadwerkelijk met de cursist spreken en hem of haar aanmoedigen.

70_20_10

Zichtbaar rendement (ROI)

Investeert u in een taalopleiding? Dan wilt u daar vast een meetbaar resultaat van zien – zeker in de huidige economische context. Daarom gebruikt ElaN het ERK of Europees Referentiekader. Dat beschrijft wat iemand in een vreemde taal moet kunnen als bewijs dat hij of zij een bepaald taalniveau beheerst. Het gaat om vijf vaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven.

Het ERK onderscheidt 6 niveaus: basisgebruiker (A1-A2), onafhankelijke gebruiker (B1-B2) en vaardige gebruiker (C1-C2). ElaN wil de vorderingen van een cursist beter duiden en zijn of haar prestaties duidelijker visualiseren op een progressiebalk. Daarom hebben we de standaardniveaus van het ERK opgesplitst in kwartjes: A1 (00) – A1 (25) – A1 (50) enzovoort.

Na 20 tot 25 trainingsuren kan een cursist een KWART (0,25) stijgen op de ERK-ladder. Dat hebben we geleerd op basis van onze ruime expertise en de vorderingen van tienduizenden cursisten. De voorwaarde is wel dat de cursist een gemiddeld assimilatievermogen heeft en een normaal engagement aan de dag legt (per uur les een uur besteden aan de verwerking ervan).

Vragen over het rendement van uw taaltraining? Of over het 70-20-10 leerconcept? Mail naar Peter Vaes of Frederic Claerhout of bel 011/79.05.28.
Ze helpen u graag verder.