Subsidies

Wist u dat de verschillende overheden mee investeren in de talenkennis van uw werknemers? Nee? Dan weet u misschien ook niet dat sommige sectorfondsen uw bedrijf financieel ondersteunen. Of dat er subsidies bestaan voor anderstaligen op de werkvloer.

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen op uw taalopleidingen? Of hebt u andere vragen, bijvoorbeeld over uw subsidiemogelijkheden voor vertalingen?

Informeer u bij onze subsidiespecialisten.

Subsidies

Vlaanderen

KMO-Portefeuille

Sinds 1 mei 2016 heeft de Vlaamse overheid de kmo-portefeuille aangepast. Waar Vlaamse kmo’s voor opleidingen vroeger maximaal 2.500 euro subsidie per jaar ontvingen, is dit bedrag nu tot 10.000 euro gestegen voor kleine en 15.000 euro per jaar voor middelgrote ondernemingen. U moet nog altijd via www.kmo-portefeuille.be uw subsidieaanvraag indienen en dit vóór de start van de opleiding of maximaal 14 dagen na de start ervan.

Hebt u nog bijkomende vragen? Neem contact op met Peter Vaes. Hij staat u met raad en daad bij.

E-mail: petervaes@elanlanguages.com
Tel.: 011/79 05 15

Vlaanderen

Sectorfondsen

Naast de Vlaamse overheid steunen ook werkgevers en/of vakbonden hun sector met een ruim opleidings- aanbod. IPV stimuleert de competenties van werknemers in de voedingssector. Agoria beoogt hetzelfde voor de metaalindustrie. Geniet ook uw sector van steunmaatregelen? Neem contact met ons op. We helpen u graag verder.

Vlaanderen

ERSV

Een opleiding Nederlands op de Werkvloer voor uw anderstalige arbeiders of het vertalen van uw onthaalbrochure? Het ERSV steunt het opzetten van een diversiteitsplan op maat van uw bedrijf.

Brussel

Toelage voor taalopleidingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt kmo's bij het organiseren van taalopleidingen. Als werkgever kunt u genieten van een subsidie ten bedrage van 50% van de opleidingskost met een maximale tussenkomst van 5000 euro. Meer info vindt u op het subsidieportaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.